Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Cestovné poistenie

Poistenie vašej dovolenky do 3 minút >>> online cestovné poistenia

Stalo sa to už nejednému z nás... Nepríjemná skúsenosť, príhoda počas pobytu v zahraničí, a až vtedy si človek uvedomil, že nemá cestovné poistenie. Neriskujte, ceny cestovného poistenia sú výhodné pre každého. Ak neveríte, urobte si prepočet ceny poistky:

>>> kalkulačka cestovného poistenia

Na čo dbať pri dojednávaní cestovného poistenia?

  • základom každého poistenia je poistenie liečebných nákladov, poisťovne ponúkajú rôzne poistné sumy až po neobmedzené krytie
  • súčasťou cestovného poistenia sú asistenčné služby
  • súčasťou poistky môže byť úrazové poistenie, poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, storno zájazdu (dovolenky)
  • poistením sú kryté bežné športy na rekreačnej úrovni, ak idete vykonávať šport výkonnostne (súťažne) alebo rizikový šport, odporúčame vám pripoistenie rizikových športov
  • ak v zahraničí idete manuálne pracovať, odporúčame dojednať pripoistenie manuálnej práce
  • za zváženie stojí aj pripoistenie chronických ochorení
  • ak sa chystáte na dovolenku svojim motorovým vozidlom, zvážte pripoistenie technickej asistencie k vozidlu, kedy vám môže prísť vhod pomoc v podobe malej opravy na ceste, odťah do najbližšieho servisu v zahraničí alebo repatriácia vozidla späť do vlasti
  • ak cestujete ako rodina - získajte výhodnejšiu cenu rodinného cestovného poistenia
  • pri častejších cestách mimo SR odporúčame dojednať celoročné cestovné poistenie (s opakovanými výjazdami, príp. dlhodobý pobyt v zahraničí)

Nezabudnite si vziať so sebou asistenčnú kartu, na ktorej máte uvedený kontakt na poskytovateľa asistenčných služieb a číslo poistnej zmluvy. V prípade potreby vždy kontaktujte asistenčnú službu a riaďte sa jej pokynmi.