Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Evidencia vozidla v Púchove

Prihlasujete vozidlo? Nezabudnite na poistenie, budete ho potrebovať a vyžiadajú si od vás potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (bielu kartu), získajte tento doklad ihneď, stačí uzavrieť najvýhodnejšie PZP online tu a ihneď si môžete vytlačiť potvrdenie o poistení a použiť pri prepise.

Za účelom vybavenia úkonov týkajúcich sa evidencie vozidiel v Púchove vám odporúčame navštíviť adresu:

      Svätoplukova 8, 020 01 Púchov

Nezabudnite:

  • pri prihlásení vozidla (ak nejde o prvé prihlásenie do evidencie vozidiel v SR) pristaviť vozidlo k obhliadke
  • pri odhlásení vozidla na iného držiteľa dostaviť sa osobne s ním, alebo sa preukázať jeho (overeným) splnomocnením na tento úkon